Κυριακή

Των αγίων του Χριστού Προπατόρων

Φωτογραφία του Panteleimon Krouskos.
Τῶν Προπατόρων τὸ σύστημα, οἱ φιλέορτοι δεῦτε, ψαλμικῶς εὐφημήσωμεν, Ἀδὰμ τὸν Προπάτορα, Ἐνώχ, Νῶε, Μελχισεδέκ, Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ· μετὰ νόμον, Μωϋσῆν καὶ Ἀαρών, Ἰησοῦν, Σαμουὴλ καὶ Δαυΐδ· μεθ' ὧν τὸν Ἡσαΐαν, Ἱερεμίαν, Ἰεζεκιήλ, καὶ Δανιὴλ καὶ τοὺς δώδεκα, ἅμα Ἠλιού, Ἐλισαῖον καὶ τοὺς ἅπαντας, Ζαχαρίαν καὶ τὸν Βαπτιστήν, καὶ τοὺς κηρύξαντας Χριστόν, τὴν ζωὴν καὶ ἀνάστασιν τοῦ γένους ἡμῶν.
Την αυριανή και την επόμενη Κυριακή η Εκκλησία τις αφιερώνει στους κατά σάρκα προγόνους του Χριστού και γενικά στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης.Είναι σημαντικό για εμάς να προβάλλουμε στον κόσμο ότι το θαύμα της γέννησης του Χριστού,του αναμενόμενου απ όλα τα έθνη και τις γενεές Λυτρωτή , δεν είναι μια όμορφη ιδέα ή ενα λυτρωτικό θρησκευτικό συμβολο.Ο Θεός ενηνθρώπησε στον Ιησού Χριστό.Ο Χριστός ως Ανθρωπος,σαν τον καθένα από εμάς είχε παππούδες,προγόνους,προπάτορες.Η καταγωγή Του περνάει από τον Αβραάμ και καταληγει στην γενιά του Δαβίδ και την φυλή του Ιούδα,στο εβραϊκό έθνος.Ανάγεται όμως στους υπερεθνικούς και πρώτους πατέρες της πιο βαθιάς αρχαιότητας,στον Νώε,στον Ενώχ,τον Αδάμ.Με λίγα και απλά λόγια ο Χριστός ειναι ο Γιός όλων των ανθρώπων.Είναι μια ζωντανη σαρκωμένη ελπίδα που γεννήθηκε στην Βηθλεεμ,σε συγκεκριμένο χρόνο και από συγκεκριμένο ανθρωπο, την θυγατέρα τους την Μαρία της Ναζαρέτ.Τιμωντας λοιπόν τους προπάτορες,ομολογούμε την ιστορικότητα της σωτηρίας μας.Την πραγματικότητα της.Και διευρύνουμε αυτή την σωτηρία όχι πλέον σε εθνη και λαούς,αλλα σε όσους υπήρξαν και θα υπάρξουν,στην νέα οικογένεια της Εκκλησίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου