Τρίτη

Δεκεμβρίου 26: Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου


Η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων είναι αφιερωμένη στην Μάνα του Θεανθρώπου, την Υπεραγία Θεοτόκο.Αυτή με τον θείο τόκο της υπάρχει το όργανο της οικονομίας του Θεού για την σωτηρία μας, ως προωρισμένη και εκλεγμένη από όλες τις γενιές.
Αυτή κατα τον θείο Δαμασκηνό είναι "τὸ ἀμόλυντον κειμήλιον τῆς παρθενίας, ὁ λογικὸς τοῦ δευτέρου Ἀδὰμ Παράδεισος, τὸ ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, ἡ πανήγυρις τοῦ σωτηρίου συναλλάγματος, ἡ παστάς, ἐν ᾗ ὁ Λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα, ἡ ὄντως κούφη νεφέλη, ἡ τὸν ἐπὶ τῶν Χερουβεὶμ μετὰ σώματος βαστάσασα". Αυτή είναι η νοητή κλίμακα που ένωσε ουρανό και γη με την κατάβαση και ενανθρώπηση του Θεού.
Γι αυτό από βαθεία ευγνωμοσύνη συνερχόμαστε σήμερα για να τιμήσουμε την συνέργεια της στο μέγα μυστήριο των Χριστουγέννων. Ας μην ξεχνάμε ότι ελεύθερα συναίνεσε η Θεοτόκος να αναλάβει τον ρόλο της στο Θείο Σχέδιο. Αυτή της η συναίνεση εποίησε τον άνθρωπο στο πρόσωπο της άμεσο συνεργάτη του Θεού και κατέδειξε σε όλους την απόλυτη ελευθερία την οποία Εκείνος μας παραχώρησε μέσα στην άπειρη Του αγάπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου