Τετάρτη

Δεκεμβρίου 27: Στεφάνου πρωτομάρτυρος"....ὑπάρχων δὲ πλήρης Πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδε δόξαν Θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπεν· Ἰδοὺ θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα.κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ ὦτα αὐτῶν καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου, καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον καὶ λέγοντα· Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου. θεὶς δὲ τὰ γόνατα ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ· Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη."

Η επόμενη εορτή μετά τα χριστούγεννα ειναι αυτή του πρωτομάρτυρα Στέφανου. Μας δείχνει δηλαδή η Εκκλησία ότι το ευαγγέλιο δεν γεννήθηκε σε έναν ειδυλλιακό κόσμο,αλλά σε ένα κόσμο που διώκει την αλήθεια και λιθοβολεί το αληθές κάλλος.Η επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία συνάντησε μια εχθρική και δολοφονική αντίσταση από τα βασίλεια του θανάτου.Αυτή είναι η μάχαιρα που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τον Ερχομό Του.Όχι ότι Αυτός δεν θέλησε αλλά εκείνοι τρόμαξαν την τόση αγάπη.Την γέννηση,την προσκύνηση,την δοξολογία,ακολουθούν η σφαγή των αθώων νηπίων και η φυγή στην Αίγυπτο.Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις λοιπόν.Όσοι θέλουν να ζήσουν εν Χριστώ θα κακοπαθησουν.Σε αυτή την κακοπαθεια όμως κρύβεται μια αναστάσιμη γλυκύτητα.Ενώ στον φόβο των υπηρετών του θανάτου ο φόβος και ο τρόμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου