Δευτέρα

Δεκεμβρίου 18: Σεβαστιανού και των συν αυτώ μαρτύρων


O δε Άγιος Σεβαστιανός μετακαλεσθείς από τον Διοκλητιανόν και ερωτηθείς, ωμολόγησε παρρησία την πίστιν του Xριστού. Όθεν εκαταδικάσθη να δεθή εις ένα πάλον. Kαι εκεί δεμένος ων, να κτυπηθή, ωσάν σημάδι, με πυκνάς σαΐτας. Όθεν έγινε το σώμα του αοιδίμου ωσάν αχινός, πεπυκνωμένον από τας σαΐτας. Έπειτα κατατζακίζουσι τα μέλη του με χονδρά ραβδία. Kαι κατακοπείς εις διάφορα κομμάτια, ούτω παρέδωκε την αγίαν του ψυχήν εις χείρας Θεού. 
( συναξαριστής αγίου νικοδήμου) 

Το μαρτύριο του αγίου Σεβαστιανού είναι από τα πιό εύγλωττα σε συμβολισμούς και αναγωγές μαρτύρια αγίων. Όπως ήταν όλος αφιερωμένος στον Κύριο και πεπληρωμένος από την αγάπη του, δεν άφησε σπιθαμή που να μην την προσφέρει στο μαρτύριο. Ένας άνθρωπος όλος θεωμένος, μια αληθινή και ευπρόσδεκτη θυσία.
Εύχομαι να γίνουμε και εμείς πεπυκνωμένοι ως αχινοί από τα βέλη του έρωτος του Χριστού και της αγάπης για τον αδελφό μας. Να μην μείνει σημείο άτρωτο από έναν τέτοιο πόθο και χαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου