Παρασκευή

Νοεμβρίου 3η: Αχαιμενίδου ομολογητού

Αυτός ο άγιος ήταν από ευγενική γενιά του βασιλείου των Περσών και γιός του επάρχου της πόλης. Επειδή ομολόγησε τον Χριστό, ο βασιλιάς θέλησε να τον μεταπείσει με απειλές και κολακείες. Και όταν είδε πώς ο άγιος παρέμενε αμετάπειστος, διέταξε να κατασχεθεί όλη του η περιουσία, τα διάσημα του αξιώματος του, ως και τα ρούχα πού φορούσε! Και αφού τον άφησε με ένα και μόνο περίζωμα τον καταδίκασε να κάνει την δουλειά του ταπεινότερου δούλου, να οδηγεί δηλαδή γυμνός μέσα στο λιοπύρι και την σκόνη τις καμήλες του στρατεύματος. Και μία μέρα βλέποντας τον καμένο από τον ήλιο και σκονισμένο λυπήθηκε γιατί θυμήθηκε την πρότερη ευγενική του κατάσταση. Διέταξε λοιπόν να τον περιβάλουν με λαμπρό ένδυμα και να τον φέρουν στα ανάκτορα. Νομίζοντας ο ανόητος πώς ο άγιος θα είχε πλέον κατακαμφθεί από την ταλαιπωρία και την περιφρόνηση, του ζήτησε να αποκηρύξει τον Χριστό. Ο άγιος όμως του απάντησε: "Νομίζεις πώς για αυτό εδώ το παλιοπουκάμισο θα αποκηρύξω την ευσέβεια και την ορθή πίστη;". Και αφού το έβγαλε από πάνω του το έσχισε και φώναξε στον βασιλιά "Πάρ'το και αυτό και έχε το μαζί με την ασέβεια σου!".
Ο βασιλιάς τότε καταντροπιασμένος τον εξόρισε από το βασίλειο. Και αφού έζησε ο άγιος με ευσέβεια και κατά Χριστόν πολιτεία, εκοιμήθη με την δόξα του ομολογητή.

Για τον Χριστό και πόνους και καύματα και γυμνητεία και περιφρόνηση και έσχατη φτώχεια υπομένει ο γνήσιος μαθητής Του. Γιατί, κατά το αποστολικό λόγιο, τίποτα δεν μπορεί και δεν είναι ικανό να τον χωρίσει από την αγάπη Του! Όταν ο άνθρωπος γυμνωθεί από την δόξα και τον έπαινο των ανθρώπων, για την αγάπη του Χριστού, τότε περιβάλλεται από την ουράνια και άφθαρτη δόξα. Αυτό είναι το αληθινό και μόνο βραβείο, το οποίο συγκινεί όσους αγαπούν τον Κύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου