Σάββατο

Νοεμβρίου 18: Του αγίου νηπίου
Aυτό το νήπιο μαρτύρησε μαζί με τον άγιο Ρωμανό.
Γράφει σχετικά το συναξάρι:

Tη αυτή ημέρα το Άγιον νήπιον ερωτηθέν παρά του επάρχου, ποίον Θεόν σέβεται, και αποκριθέν, ότι τον Xριστόν, ξίφει τελειούται.   


και οι στίχοι:
 
Kόλπους Aβραάμ νήπιον λαχόν ξίφει, 
Tοις Bηθλεέμ σύνεδρον ώφθη νηπίοις.Τα συγκλονιστικότερα γεγονότα καταγράφονται με απλές λέξεις και εν συντομία. Έτσι αποπνέουν μια αδιαμφισβήτητη ιερότητα, μια συγκινητική γνησιότητα στην συνταρακτικότητα τους. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην επιτρέψει να μαρτυρείται το άγιο Όνομα Του και από τα νήπια, τα αγαπημένα Του γιατί τα ίδια μέσα στην απλότητα τους είναι εικόνα κάθε δικού του ανθρώπου.Όπως το νήπιο εξαρτάται από τους γονείς δηλ. έτσι και ο άνθρωπος του Θεού εν απλότητι και εμπιστοσύνη από τον Θεό Πατέρα του, στον οποίο τα πάντα εναποθέτει. Περιφρονούμε τα νήπια, τα οποία ζουν σε κόσμο χαμηλότερο από εμάς. Όμως ο Κύριος είπε ότι σε όσους είναι σαν αυτά ανήκει η βασιλεία του Θεού. Έτσι με τους τρόπους και την ύπαρξη τους την ίδια, οι μικροί αυτοί άνθρωποι που ονομάζουμε παιδιά γίνονται οι διδάσκαλοι μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου