Τρίτη

Νοεμβρίου 14: Φιλίππου του αποστόλου, ενός εκ των δώδεκα

Ο Άγιος Φίλιππος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, απ' όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή Του ο ίδιος ο Κύριος, και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο το Ναθαναήλ. Παραθέτουμε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, στα οποία ο άναγνώστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Φίλιππο, σχετικά με τη ζωή του κοντά στο Χριστό: Ματθ. ι' -3, Μάρκ. γ' -18, Λουκ. στ' -14, Ιωάν. α' 44-49, Ιωάν. ιβ' 20-23, Πράξ. α' 13. Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε ένα διάλογο ( Ευαγγέλιο Ιωάννου, ιδ') που είχε ο Φίλιππος με τον Κύριο, όπου δίνει αφορμή στον Κύριο να φανερώσει ο ίδιος ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα Θεό.

Είπε λοιπόν ο Φίλιππος: «Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν» (Κύριε, αποκάλυψε μας, δείξε μας τον Πατέρα, και αυτό μας αρκεί).

Και ο Κύριος μεταξύ άλλων του απάντησε: «Οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, ἀπ᾿ ἑμαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ὁ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα» (Δεν πιστεύεις, Φίλιππε, ότι εγώ είμαι αχώριστα συνδεδεμένος με τον Πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας να είναι και να μένει μέσα μου; Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένος, ώστε αυτά πού σας διδάσκω δεν είναι από τον εαυτό μου. Άλλα ο Πατέρας μου πού μένει μέσα μου, αυτός ενεργεί τα υπερφυσικά έργα). 

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και πέθανε μαρτυρικά στην Ιεράπολη της Συρίας. 

Η ευαγγελική περικοπή στην μνήμη του αγίου καταλήγει ως εξής:
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα,
καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
Αυτή είναι η ιερή υπόσχεση των αποκαλύψεων που έδωσε ο Χριστός στον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ και σε όσους έχουν αποστολική πίστη και παιδική καρδιά! Σήμερα εισοδεύουμε με τον άγιο Φίλιππο σε ένα μακρύ ταξίδι ως την Βηθλεέμ της Εκκλησίας, αύριο θα αρχίσει μια νηστεία χαρμόσυνη για την βοήθεια μας, στον δρόμο θα δούμε πολύ σύντομα την Θεοτόκο να εισοδεύει στον ναό ως Ναός του Κυρίου. Το τέρμα μας είναι στην αποκάλυψη της φάτνης. Ας μείνουμε όλοι κοντά ο ένας στον άλλο και με τα μάτια της καρδιάς στον Υιό του Ανθρώπου και μείζονα τούτων οψώμεθα! "Ερχου και ίδε", όπως είπε ο απόστολος. Είναι μια πρόσκληση σε θεοτική εμπειρία για κάθε αγνό και "αληθη ισραηλίτη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου