Πέμπτη

Νοεμβρίου 23: Αμφιλοχίου επισκ. ΙκονίουΔιακεκριμένος για τη μεγάλη του μόρφωση και ευσέβεια, αναδείχθηκε επίσκοπος Ικονίου το έτος 344 μ.Χ. Υπήρξε άριστος επίσκοπος και μετείχε στη Β' Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, όπου και διέπρεψε. Ο Αμφιλόχιος δεν είχε κύρος μόνο στη δική του Εκκλησία, αλλά το ηθικό κύρος του είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Έτσι, παρενέβαινε και σε Εκκλησίες κοντινές, όπου διασφάλιζε την ειρήνη και ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας. Διότι στο έργο του, είχε οδηγό τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας». (Β' προς Τιμόθεον, στ' 15). Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσπάθησε να παραστήσεις τον εαυτό σου στο Θεό δοκιμασμένο και τέλειο εργάτη, που δεν τον ντροπιάζει το καλοφτιαγμένο έργο του, και διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας. Στην προς Αμφιλοχία επιστολή ο Μέγας Βασίλειος φανερώνει τη λαμπρή ηθική φυσιογνωμία του Αμφιλοχίου. Τον παρακαλεί να παραστεί στην τιμητική γιορτή υπέρ των μαρτύρων της Καισαρείας, για να αποβεί αυτή σεμνότερη, διότι ο λαός της Καισαρείας τον αγαπά, όσο κανένα άλλο επίσκοπο.Ο Αμφιλόχιος συνέταξε αρκετούς λόγους για την Ορθοδοξία μας, και πέθανε ειρηνικά το έτος 394 μ.Χ.

Για τον άγιο λέγονται τα εξής δύο θαυμάσια:Πρώτον πως επίσκοπο Ικονίου τον χειροτόνησε ο ίδιος ο Θεός,όταν άγγελοι τον μετέφεραν νύχτα στην εκκλησία και πως επτά επίσκοποι που τον είχαν ήδη ψηφίσει επίσκοπο,τον βρήκαν το πρωΐ στον ναό χειροτονημένο και επεκύρωσαν θείω πνεύματι την χειροτονία. Και δεύτερον πως συνέτισε τον βασιλέα Θεοδόσιο ο οποίος ανεχόταν ακόμα τους αρειανούς και τις αυθαιρεσίες τους με τον εξής θαυμαστό τρόπο.Ξεκίνησε δηλαδή απο το Ικόνιο κρατώντας σε μαντήλι αναμμένα κάρβουνα.Και έφτασε ως την βασιλεύουσα πόλη,χωρίς αυτα να σβησουν και μπαίνοντας στην βασιλική αίθουσα έβαλε λιβάνι και άρχισε να θυμιά τον βασιλέα,αλλά παρελειψε να θυμιάσει και να τιμήσει και τους γιους του,οι οποιοι ήταν συμβασιλείς.Και όταν ο Θεοδόσιος οργίστηκε και του ζήτησε τον λόγο γιατί δεν τίμησε και τους γιους σαν ομότιμους και ομόθρονους,ο Αγιος αντέτεινε πως ουτε αυτός δεν τιμησε τον Υιό και Λόγο του Θεού ως ομόθρονο και ομότιμο και ομοούσιο με τον Πατέρα.Και συνετίστηκε ο βασιλιας κι επέστρεψε τους κλεμμενους ναούς στους ορθοδόξους.Οι άγιοι μαζί με την θεολογία και την διδασκαλία είχαν και την προφητεία, του λαλείν ενώπιον βασιλέων, και τα στηριζαν όλα αυτά με τα θαύματα. Είχαν μαζί τους την δύναμη του αγίου Πνεύματος. Αυτό και τους ξεχωρίζει από κάθε εκκλησιαστικό και θεολογικό λειτουργό και είναι σπάνιο στις μερες μας. Να δεηθούμε να μας δοθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου