Κυριακή

Αυγούστου 6η: Η Θεία Μεταμόρφωση του Σωτήρα μας Χριστού

Kατά την έκτην του Aυγούστου μηνός την ανάμνησιν της θείας Mεταμορφώσεως του Kυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησού Xριστού η Aγία του Θεού Eκκλησία περιχαρώς εορτάζει. H δε αιτία της εορτής ταύτης είναι η εφεξής. O Δεσπότης ημών Xριστός πολλαίς φοραίς προείπεν εις τους Aγίους του μαθητάς, διά τους κινδύνους και πάθη και θάνατον, οπού αυτός έμελλε να λάβη. Oμοίως και διά τας σφαγάς και τον θάνατον των μαθητών του. Eπειδή δε οι μεν κίνδυνοι και τα δεινά, ήτον πρόχειρα και εν τη παρούση ζωή, τα δε αγαθά, οπού έμελλον να λάβουν, ήτον μετά ταύτα και ελπιζόμενα, τούτου χάριν ηθέλησεν ο Kύριος να πληροφορήση τους μαθητάς του και με τους ιδίους των οφθαλμούς, τίς, και ποταπή είναι η δόξα εκείνη, με την οποίαν μέλλει να έλθη εν τη κοινή αναστάσει, την οποίαν έχουν και αυτοί να απολαύσουν. Όθεν αναβιβάζει αυτούς επάνω εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγιναν άσπρα ωσάν το φως. Eφάνη δε εις αυτούς ο Mωυσής και Ηλίας, συνομιλούντες με τον Xριστόν. Eπήρε δε τρεις μόνους Aποστόλους, ως προκρίτους και υπερέχοντας. O μεν γαρ Πέτρος επροκρίθη, επειδή ηγάπα πολλά τον Xριστόν. O δε Iωάννης, επειδή ηγαπάτο από τον Xριστόν. O δε Iάκωβος, επειδή εδύνετο να πίη το ποτήριον του θανάτου, το οποίον και ο Kύριος έπιεν. Έφερε δε εις το μέσον τους τον Mωυσήν και τον Ηλίαν, διά να διορθώση τας σφαλεράς υποψίας, οπού είχον οι πολλοί περί αυτού. Kαθότι, άλλοι μεν έλεγον τον Kύριον, πως είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε, πως είναι ο Iερεμίας. Διά τούτο λοιπόν επαράστησεν εις το Θαβώρ τους πρώτους και κορυφαίους Προφήτας, διά να γνωρίσουν οι μαθηταί, και διά των μαθητών όλοι οι άνθρωποι, πόση διαφορά είναι αναμεταξύ του Xριστού, και των Προφητών. O μεν γαρ Xριστός, είναι Δεσπότης. Oι δε Προφήται, είναι δούλοι. Kαι ίνα μάθουν, ότι ο Kύριος έχει την εξουσίαν του θανάτου και της ζωής. Διά τούτο, από μεν τους αποθαμένους, έφερε τον Mωυσήν. Aπό δε τους ζωντανούς, έφερε τον Ηλίαν. 

( Αγιος Νικόδημος, Συναξαριστής)Η αγία εορτή της Μεταμορφώσεως είναι ο τύπος της αγίας και ογδόης ημέρας, καθώς και ο ευαγγελιστής Λουκάς μνημονεύει διά συμβόλου. Κατ΄αυτήν ο Χριστός έδειξε στους μαθητές Του, την δόξα της θεότητας Του και αυτοί την είδαν πραγματικά, αλλά καθώς ηδύναντο, δηλαδή κατά την πνευματική κατάσταση και τελειότητα. Γι αυτό τους ανέβασε σε όρος υψηλόν, προτυπώνοντας την εσχατολογική δόξα της Εκκλησίας, "όπου τα φοβερά τελεσιουργούνται" κατά τον όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και όπου βιώνει ο πιστός την άσχετη φωτοχυσία του Προσώπου Του , από του νυν έως του αιώνος. Την αποκάλυψε ενώ προσηύχετο για να μας αποκαλύψει την αξία και το νόημα της φρικτής τελετουργίας και των ιερών μυστηρίων και πώς διά της νοεράς προσευχής και του ησυχαστικού βιώματος προγεύεται ο πιστός την βασιλεία Του και το άκτιστο φως απολαμβάνει πού εκπορεύεται από την θεία ουσία Του  και έφερε ως μάρτυρες τον Νόμο και τους Προφήτες και το Ευαγγέλιο(αποστόλους) επί τα οποία την εστερέωσε. Και μάς απέδειξε μεταμορφούμενος και θεώμενος σε ιστορικό τόπο και χρόνο πώς όντως όταν η θεότης Αυτού προσέλαβε τον πάλαι Αδάμ τον μεταμόρφωσε σε καινό άνθρωπο και τον έσωσε πραγματικά και εν χρόνω και μας εποίησε υιούς νέας ημερας.Και ομολογήθηκε ως Υιός αγαπημένος από τον Θεό Πατέρα, δηλαδή ομόθρονος και ομοούσιος με Αυτόν, για να δείξει πώς Εκείνος είναι πού λατρεύεται μέσα στην σύναξη των πιστών και δι Αυτού όλοι θα επιστρέψουν στον Θεό Πατέρα .Μας έδειξε και την εναλλαγή των σωμάτων μας κατά τα έσχατα, όταν μεταμορφώθηκε ο ίδιος και άστραψε σαν τον ήλιο, πάνω από κάθε λευκότητα πού θα μπορούσε άνθρωπος να τεχνουργήσει ή να θεωρήσει πάνω στην γή.Και με όλα αυτά τα θαυμάσια προδήλωσε την δόξα του Σταυρού και της Ανάστασης την λαμπρότητα. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος πού έταξε στους αγαπημένους Του για να Τον βρούν και αυτός είναι ο χώρος πού ετοίμασε σε αυτούς για να ζήσουν. Με την Μεταμόρφωση Του τέλος αποκάλυψε τον Πατέρα και εμφάνισε το Πνεύμα, σαν Υιός και Λόγος του Θεού. Και καινίζοντας όλη την κτίση, φανέρωσε την δόξα ενός καινοποιημένου κόσμου, όπου τα πάντα πεπλήρωνται φωτός!Ουρανός τε και γή και τα καταχθόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου