Τρίτη

Αυγούστου 1η: Των αγίων επτά μακκαβαίων παίδων και Σολομονής της μητέρας τους και του διδασκάλου τους Ελεάζαρ


Ο άγιος Ελεάζαρος ακραιφνώς πιστός και ζηλωτής του πατρώου αυτού μωσαϊκού Νόμου, αρνήθηκε να φάει από τα απαγορευμένα φαγητά,όταν τον πρόσταξε ο βασιλιάς Αντίοχος. Για την γενναία του στάση ρίχτηκε στην φωτιά. Τότε οι επτά μαθητές του συνεπαρμένοι από την ομολογία του διδασκάλου τους, έδειξαν την ίδια γενναία στάση και δήλωσαν αμετάπειστοι μπροστά στον τύρρανο. Αυτός με κολακείες και ταξίματα θέλησε να τους μεταστρέψει στην ασέβεια, αλλά εκείνοι με τόλμη τον περιφρόνησαν. Έτσι άλλος με τροχό, άλλος με ακοντισμό και άλλος διά πυρός, ετελειώθησαν ως προ Χριστού μάρτυρες για τον Χριστό.Η δε μητέρα τους Σολομονή ρίχτηκε μόνη της στην φωτιά, ως ομόζηλη και ομόψυχη των γιών της και νίκησε τον κόλακα τύρρανο. Την ομολογία και το μαρύριο των επτά μακκαβαίων, της μητέρας και του δασκάλου τους, διαβάζουμε στο γλαφυρό αυτό βιβλικό ανάγνωσμα πού ονομάζεται Δ' βίβλος των Μακκαβαίων.Τα ονόματα των Επτά Μακκαβαίών είναι: Αβείμ (ή Άβιβος), Αντώνιος (ή Αντωνίνος) ,Γουρίας, Ελεαζάρος, Ευσέβωνας, Αχείμ, Μάρκελλος (ή Σάμωνας, ή Εύλαλος ή Μάρκος).

Εισοδεύουμε σε μια περίοδο νηστείας και περισυλλογής για την τιμή της Θεοτόκου.Ενώ χριστιανική νηστεία δεν σημαίνει αποχή από απαγορευμένα φαγητά, αλλά εκούσια στέρηση και αποχή από τα πάθη και έχουμε ξεπεράσει την σκιά του μωσαϊκού νόμου, ο θεϊκός ζήλος όμως και η πίστη των αγίων πρέπει να μας εμπνέει. Γιατί μια πολιτεία νηστείας και αφοσίωσης στον νόμο του Θεού, δεν είναι παρά μια ομολογία, μια στάση καθαρότητας, μέσα σε έναν κόσμο βδελυκτών προκλήσεων. Η βίβλος των μακκαβαίων μας λέγει πώς ο ευσεβής λογισμός είναι αυτοκράτορας των παθών.Το καλοκαίρι εκτός από περίοδος ανάπαυσης και ραστώνης, πράγματα πού από την φύση τους δεν είναι κακά, αλλά εύκολα μεταστρέφονται σε αδιαφορία και ακηδία και ραθυμία, μπορεί να γίνει και περίοδος περισσυλογής και ενδοσκόπησης και φυσικής ζωής και εκούσιας λιτότητας και σεμνότητας και στροφής προς τον εαυτό μας τον άπλαστο και ασύνθετο, όπως τον θέλησε ο Κύριος, μακριά από τις μέριμνες και την κακία της ημέρας. Λίγο περισσότερη γενναιότητα και απόφαση θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την ειδωλολατρία της ραθυμίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου