Παρασκευή

Μαρτίου 23: Νίκωνος οσιομ. και των 199 μαθητών αυτού


O Άγιος Νίκων, γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας, την εποχή του ηγεμόνα Κυντιανού, από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Χριστιανή, η οποία τον γαλούχησε σύμφωνα με τα ευαγγελικά δόγματα. Σε νεαρή ηλικία έγινε στρατιωτικός και πολύ γρήγορα διακρίθηκε για την ανδρεία και την πειθαρχία του. Η ψυχή του όμως, ποθούσε τον βίο της άσκησης και της αφιέρωσης. Γι' αυτό ξεκίνησε για την περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, Έκανε όμως μία πρώτη στάση στη Χίο. Εκεί δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα και αφιερώθηκε στην ασκητική ζωή και στη μελέτη των Αγίων Γραφών. O τοπικός επίσκοπος, διέκρινε τα χαρίσματά του και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και λίγο αργότερα τον τοποθέτησε ηγούμενο 190 αδελφών για να τούς νουθετεί και να τούς καθοδηγεί. Πολύ γρήγορα, η συνοδεία απέκτησε μεγάλη φήμη. Όμως όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, ο Άγιος και η συνοδεία του, μαζί με άλλους εννέα, σχημάτισαν μια ευσεβέστατη αδελφότητα και εγκαταστάθηκαν στη Σικελία. Σύντομα όμως δέχθησαν την επίθεση του ηγεμόνα, αρνήθηκαν, συνελήφθησαν, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και τέλος θανατώθηκαν.

O διδάσκαλος της Εκκλησίας πολύ δύσκολα μπορεί να πείσει τους μαθητές του με αυτά που λέει.Ίσως το πετύχει αλλά σε περιορισμένο βαθμό και σε πολύ δεκτικές καρδιές. Ευκολότερα μπορεί να πείσει με αυτά που κάνει, με τα έργα του. Κι εδώ όμως έχουμε πολλές φορές τον κίνδυνο να παρερμηνευθεί ή οι θεατές να μείνουν στις εντυπώσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι το πειστικότερο για τον διδάσκαλο, τον ποιμένα, τον ηγούμενο ψυχών προς τον Χριστό, είναι να πείθει και να διδάσκει με αυτό που ε ί ν α ι.  Αυτή είναι η θερμή ακτινοβολία και η αξιόπιστη μαρτυρία, η οποία καθοδηγεί και φωτίζει τους ακολούθους και δείχνει όχι πλέον στο πρόσωπο του διδασκάλου, αλλά στον ίδιο τον Χριστό τον Κύριο, τον μόνο καθηγητή και Διδάσκαλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου