Σάββατο

Ιανουαρίου 6: ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


Κατά την ευαγγελική διήγηση, όταν ο Χριστός έφτασε στην ηλικία των τριάντα ετών, δηλαδή ηλικία τέλειας ωριμότητας, αλλά και καιρός που είχε προφητευτεί για την ανάδειξη του ως προφήτη και μεσσία, εγκατέλειψε την Ναζαρέτ και πήγε στον Ιορδάνη, στον τόπο που βάπτιζε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εκεί ζήτησε από τον προφήτη να Τον βαπτίσει, καίτοι δεν είχε χρεία βαπτισμού.Αμέσως μόλις αναδύθηκε από τα ύδατα, είδε ο Ιωάννης το άγιο Πνεύμα να κατέρχεται στην κορυφή του Ιησού,εν είδει περιστεράς και φωνή ακούστηκε από τον Ουράνιο Πατέρα: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, σε Αυτόν ηυδόκησα.

Με το βάπτισμα του στον Ιορδάνη, ο Χριστός μας αποκάλυψε το μυστήριο της αγίας Τριάδας. Αυτός πού ομιλούσε ως άγγελος του Θεού Πατέρα στους πατριάρχες και τους προφήτες, τώρα έγινε άνθρωπος και βαπτίζεται στον Ιορδάνη και επιφαίνεται στον κόσμο. Το άγιο Πνεύμα κατέρχεται αναδεικνύοντας Τον Χριστό Κυρίου και ο Πατήρ τον φανερώνει από τους ουρανούς. Έτσι φανερώνεται το τρισυπόστατο της αγίας Τριάδος στους λαούς και στον κόσμο και φωτιζόμαστε και κάθε ειδωλολατρία και θρησκεία περί θεού καταρρέει.

Παράλληλα, με το βάπτισμα Του ο Χριστός μας αποκαθαίρει από κάθε ρύπο της αμαρτίας και μας ανοίγει το δρόμο για το δικό μας βάπτισμα, την απαλλαγή από την φθορά του αρχαίου αμαρτήματος και την γέννηση μας στην Βασιλεία Του. Καίτοι αναμάρτητος ο Χριστός καταδέχεται βάπτισμα, γιατί έλαβε όλο τον άνθρωπο και τον έσωσε στα ύδατα του Ιορδάνη. Εκεί έθαψε ως υγρό τάφο την αμαρτία και με την ανάδυση Του μας τράβηξε προς την ανάσταση, προς τον Ουρανό, απ όπου ξεπέσαμε.

Αγίασε τα ύδατα και όλη την κτίση μαζί με μας. Λύτρωσε την δημιουργία η οποία συνοδύνετο μαζί μας από την κυριαρχία του διαβόλου και έφερε την ανακαίνιση της.

Τέλος, βαπτίστηκε την κατάλληλη ώρα, βαπτισθέντος όλου του λαού. Έτσι έφερε το πλήρωμα της χάρης και εγκαινίασε την Εκκλησία. Και καταδεχόμενος Βάπτισμα σαν να ήταν ένας από εμάς, μπήκε Κεφαλή της Εκκλησίας, Πρώτος της βασιλείας και έκανε τον Ιορδάνη να στραφή ως νοητή κλίμακα προς τα ουράνια. Η Βάπτιση του Χριστού μας έφερε όχι μόνο την γέννηση, αλλά μας λύτρωσε και από την στασιμότητα. Μας έδωσε την κίνηση για να πορευόμαστε αιώνια στην γνώση και την μέθεξη και την πολιτεία της Βασιλείας Του.

Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας ΑΜΗΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου