Σάββατο

Το Σαββάτο της ΤυρινήςΤο Σάββατο πριν την Σαρακοστή η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη όλων των οσίων θεοφόρων πατέρων και μητέρων μας που έλαμψαν μέσα από την άσκηση! Λίγο πρίν τα μεγάλα αθλήματα και τα παλαίσματα η Εκκλησία προβάλλει τους πρωταθλητές ως υπόδειγμα και λίγο πριν εισέλθουμε στην αχανή έρημο της νηστείας, μας παρέχει τον βίο και την πολιτεία τους ως φώτα και σημεία κατεύθυνσης για να μην χαθούμε.
Τοῖς τοῦ βίου τερπνοῖς ἐνητένισα, λογισμοῖς θεωρῶν τὰ γινόμενα, καὶ μετρήσας αὐτῶν τὰ ἐπώδυνα, τὴν ζωὴν τῶν βροτῶν ἐταλάνισα, ὑμᾶς δὲ μόνους ἐμακάρισα, τοὺς μερίδα καλὴν ἐπιλεξαμένους, τὸ παθεῖν τῷ Χριστῷ, καὶ μένειν σὺν αὐτῷ, καὶ συμψάλλειν ἀεὶ τῷ Προφήτῃ Δαυΐδ, Ἀλληλούϊα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου